Voel je veilig

Parkmanagement en Veiligheid

De situering op een eiland draagt nadrukkelijk bij aan een goede beveiliging van uw bedrijf. Daarnaast wordt hard gewerkt om voor Poort van Dronten een parkmanagementstructuur op te zetten. Parkmanagement is een vorm van samenwerking tussen u en de andere ondernemers in Poort van Dronten om de kwaliteit van het bedrijventerrein in stand te houden of te verbeteren. Deze samenwerking kan leiden tot het aanbieden van bijvoorbeeld collectieve diensten (energie, afvalverwerking, schoonmaakwerkzaamheden) of het realiseren van beveiligingsfaciliteiten.

Als eerste stap is inmiddels een Stichting Parkmanagement opgericht. In de stichting hebben momenteel nog de gemeente en de Ondernemersvereniging De Driehoek zitting. Nadat drie bedrijven zich op Poort van Dronten hebben gevestigd, wordt de stichting/het bestuur overgedragen aan de ondernemers. Elk bedrijf is verplicht bij de stichting aangesloten. 

De hoogte van de contributie voor parkmanagement wordt bepaald zodra de stichting is overgedragen aan de ondernemers. De Stichting Parkmanagement dient vervolgens te zorgen voor een "Schoon, Heel en Veilig" bedrijventerrein. Zodra het eerste bedrijf in Poort van Dronten actief is, wordt een intelligent camerasysteem aangelegd. Financiële middelen zijn hiervoor al gereserveerd. Vanaf dag 1 wordt voor uw bedrijf daarmee extra veiligheid geborgd, die vervolgens naar wens en behoefte kan worden uitgebreid.